Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d'Espanya, s'informa que aquest web és propietat de Margarida Aldabó SL, amb domicili al carrer Cavallers 2, 25002 Lleida. Per a qualsevol consulta, pot posar-se en contacte mitjançant el telèfon 973 249 649 o el correu electrònic info@margaridaaldabo.com.

L'accés i utilització de qualsevol dels serveis d'aquest lloc web és lliure i gratuït, i implica l'acceptació de les condicions d'ús que es descriuen en aquest avís legal.

Propietat intel·lectual

Els continguts d'aquest web, incloent textos i imatges, són bé propietat de Margarida Aldabó, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Queda totalment prohibida qualsevol tipus d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloent la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, sense consentiment exprés de Margarida Aldabó.

L'usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal confiades voluntàriament a través dels mitjans a la disposició dels clients/ usuaris s'entenen concedits de forma expressa, precisa i inequívoca. El client/ usuari autoritza el seu tractament per a les finalitats administratives i de gestió, per a l'efectiu compliment i prestació dels productes i serveis sol·licitats.

La recollida de dades de caràcter personal es porta a terme amb la finalitat d'informar i promocionar els serveis oferts per Margarida Aldabó; per això Margarida Aldabó es compromet a respectar la confidencialitat d'aquestes dades en aplicació al disposat en la L.O.15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Margarida Aldabó es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer ús de les mateixes exclusivament per a les finalitats indicades i a no cedir-les a terceres persones.

Responsabilitats

Margarida Aldabó rebutja tota responsabilitat que es derivi d'una mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva la facultat d'en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, realitzar modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en la seva pàgina web o en la seva configuració.

Margarida Aldabó farà tot el possible perquè la informació de les seves pàgines sigui correcta i actualitzada en tot moment, i l'accés al lloc lliure d'interrupcions, avaries o desconnexions. Tanmateix, Margarida Aldabó no pot garantir la total absència d'errors, tant en els seus continguts com en el bon funcionament del lloc web, pel que no assumeix responsabilitat alguna respecte del dany o perjudici que pogués causar als seus usuaris o a un tercer una eventual interferència, omissió, interrupció o desconnexió durant l'accés a aquest lloc.

Margarida Aldabó queda exonerado de responsabilitat de qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles o imatges publicats en el seu portal, així com tampoc garantitza la exactitut, veracitat i vigència dels continguts d'aquest web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a d'altres webs, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús dels mateixos.

Així mateix, Margarida Aldabó no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic, ni dels possibles errors originats pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador.

L'usuari assumeix tota responsabilitat derivada de l'ús d'aquesta pàgina web, essent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte sobre la pàgina, fet pel qual Margarida Aldabó rebutja qualsevol responsabilitat en reclamacions per incompliment per part de l'usuari d'aquestes condicions d'ús.

Aquest web es regeix exclusivament per la normativa aplicable a Espanya, quedant-hi sotmesos tots els usuaris que visitin aquest web.